adwokat, radca prawny

adwokat Słupsk, adwokat Ustka

Ustka - Słupsk - odszkodowania Słupsk na sprzedaż GSM 692851633


USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Prawo cywilne: - sprawy o świadczenie z umów, - sprawy o odszkodowania z powodu nienależytego wywiązywania się z umów przez kontrahentów, - tworzenie i opiniowanie umów handlowych pod kątem należytego - zabezpieczenia się, reprezentacja w postępowaniu polubownym oraz zastępstwo procesowe, - windykacja należności pieniężnych, - zakładanie, przekształcanie spółek prawa handlowego, USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH Prawo rodzinne i opiekuńcze: - Sprawy o alimenty - Sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem - Sprawy o rozwód i separację - Sprawy o podział majątku Prawo spadkowe: - Stwierdzenie nabycia praw do spadku - Dział spadku - Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku - Długi spadkowe - Odrzucenie spadku Prawo karne: - Obrona podejrzanego w dochodzeniu i śledztwie - Obrona oskarżonego przed Sądem Rejonowym i Sądem Okręgowym - Obrona oskarżonego przed sądami II instancji - Prowadzenie spraw w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności) - Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym jako oskarżyciela posiłkowego Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Honorarium ustalane jest na podstawie negocjacji z klientem przy uwzględnieniu charakteru sprawy, jej stopnia skomplikowania i uwzględnieniu stawek minimalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty lub prowadzenia sprawy kredytowo. Zapewniamy bezpłatną wycenę każdej usługi.
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym reprezentowanie Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. W naszej działalności zapewniamy profesjonalną pomoc prawną dbając, przy tym o przyjazne podejście do klienta dostosowane do indywidualnych potrzeb danej sprawy lub określonego rodzaju działalności. Nie traktujemy prawa jako „sztuka dla sztuki”, lecz uważamy, je za narzędzie służące do osiągnięcia określonych celów. Z tego względu, priorytetowym elementem praktyki naszej Kancelarii jest pomoc w wyborze optymalnej, a zarazem najkorzystniejszej finansowego punktu widzenia możliwości rozwiązania każdego problemu. Gwarantujemy najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, karnego (w tym karno-skarbowego), a także administracyjnego (w tym podatkowego). W sprawach wykraczających poza zakres naszej działalności, Kancelaria współpracuje z ekspertami z innych dziedzin prawa. Na terenie Warszawy Kancelaria stale współpracuje z jedną z renomowanych kancelarii warszawskich. Oferujemy fachową pomoc w zakresie rozwodów, alimentów, spadków, spraw o zapłatę z tytułu odszkodowań, spraw karnych. gospodarczych. Kancelaria Adwokata to kancelaria rodzinna z ponad 30 letnią tradycją wykonywania zawodu adwokata, a zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala nam profesjonalnie prowadzić sprawy naszych klientów. W swojej pracy oprócz sprawdzonych tradycyjnych metod posługujemy się nowoczesnym warsztatem metodologicznym, stawiając na rozwój i nowoczesne formy działalności prawniczej. Pomoc prawna adresowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. W zależności od potrzeb klienta, jesteśmy w stanie zaproponować doraźną pomoc prawną lub stałą opiekę prawną. Proponujemy bezpłatną pomoc prawną przed przyjęciem sprawy. Nasza kancelaria skupia i współpracuje z prawnikami różnej specjalności, dzięki czemu za merytoryczną obsługę klienta odpowiada zawsze osoba najbardziej zorientowana i kompetentna. Na równi z profesjonalizmem w działaniu, stawiamy życzliwe i uczciwe podejście w bezpośrednim kontakcie. Od niedawna kancelaria propaguje działalność PRO BONO, obejmującą darmowe porady prawne.